Regulamin Sali Zabaw

 Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Sali Zabaw Kids Play.1. Osoby korzystające z usług obiektu zobowiązane są przed wejściem na jego teren do zapoznania się
z regulaminem Sali Zabaw oraz cennikiem usług.
2. Wykupienie biletu traktowane jest jako zapoznanie Się z regulaminem Sali Zabaw i wyrażeniem zgody na jego
przestrzeganie.
3. Za bilet zakupiony a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości, ani
części ceny biletu. Po wyjściu z Sali Zabaw bilet traci ważność.
4. Dziecko wchodzi na teren Sali Zabaw tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej, w trakcie pobytu pozostaje
pod jej ścisłą opieką oraz korzysta z atrakcji pod jej nadzorem.
5. Z Sali Zabaw mogą korzystać tylko dzieci z wykupionym biletem wstępu. Wyjątek stanowią dzieci
kilkumiesięczne (jeszcze niechodzące), które są przy okazji z rodzeństwem, za które został opłacony bilet wstępu.
6. Dzieci i dorośli wchodzą na Salę Zabaw wyłącznie w skarpetach.
7. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu własnych artykułów spożywczych oraz napojów.
8. Wszelka konsumpcja może odbywać się wyłącznie przy stolikach.
9. Dzieci nie powinny posiadać przy sobie przedmiotów, mogących stwarzać zagrożenie, tj. kluczy, zegarków,
monet, okularów, biżuterii telefonów komórkowych oraz przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych;
10. Zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju
substancji na terenie Sali Zabaw.
11. Zabrania się palenia tytoniu oraz e-papierosów.
12. Zabrania się wprowadzania zwierząt oraz wózków dziecięcych na sale.
13. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest dla dzieci powyzej 3. roku życia. Dzieci do 3 lat mogą korzystać
z konstrukcji wyłącznie pod stałą opieką opiekuna.
14. Dla zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa zainstalowany jest monitoring.
15. Na terenie obiektu zabronione są: bójki, popychanie, wchodzenie po zjeżdżalniach pod górę, wspólne
zjeżdżanie ze zjeżdżalni przez dwie lub więcej osób naraz, wspinanie sig po zewnętrznej stronie konstrukcji
do zabaw oraz wszelkie inne zachowania niebezpieczne, agresywne lub noszące znamiona dyskryminacji.
16. Zarządzający nie odpowiada za wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu,
instrukcji użytkowania urządzeń oraz poleceń personelu.
17. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń
18. Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.
19. Na teren Sali Zabaw mogą nie zostać wpuszczone osoby stwarzające zagrożenie dla innych Gości, jak np.
dzieci z opatrunkami gipsowymi czy osoby o widocznych oznakach chorób zakaźnych.
20. Szatnia jest niestrzeżona.
21. Zarządzający nie odpowiada za wartościowe przedmioty, pieniądze oraz dokumenty pozostawione w szatni
obiektu.
22. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sali Zabaw Kids Play, wynikające
z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej itp.
23. Na terenie Sali Zabaw może być dokonywany zapis wizerunku Gości, poprzez filmowanie,
fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu Goście wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku
i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów reklamowo - promocyjnych
Kids Play.
24. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje mogą być zgłaszane w recepcji Kids Play, w dniu wizyty. Zgłoszenia szkody
oraz reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia szkody oraz
reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi.

Informacje, rezerwacje sali oraz urodzin pod numerem: 666-33-60-20
Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]